เฟอร์สแควร์เป็นงานอีเวนท์สำหรับขายสินค้าทำมือที่เกี่ยวข้องกับ Furry, Kemono (และ/หรือ Anthropormorphic) โดยอีเวนท์นี้จะเน้นไปที่การจำหน่ายสินค้าเพียงอย่างเดียว เป็นลักษณะตลาดเพื่อให้ศิลปินได้มีพื้นที่ขายสินค้าอย่างจริงจัง โดยที่มุ่งเน้นไปที่ความเป็นส่วนตัวและความสบายใจในการจำหน่ายสินค้า โดยภายในงานจะไม่มีกิจกรรมบนเวทีมุ่งเน้นไปที่การเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพียงอย่างเดียว


โปรดทราบว่านี่เป็นงานตลาดสินค้าทำมือ (ตัวอย่างเช่นงานคอมมิกเกะที่ญี่ปุ่น) ไม่ใช่งานคอนเวนชั่นหรืองานออรี่อีเว้นที่มีกิจกรรมภายในงาน (เช่น ไทยเทลคอนเวนชั่น (TTC), พาราไดส์บัส, ม๊อฟพาเรท, ฯลฯ) เราไม่มีกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นในงาน

เฟอร์สแควร์ 2020 จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2020 ตั้งแต่เวลา 11:00 ถึงเวลา 15:00 โดยมีค่าผ่านประตู 80THB จัดขึ้นที่ FL.6 Knowledge Exchange for Innovation Center (KX) ศึกษาการเดินทางได้ที่ การเดินทางไปเฟอร์สแควร์


ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเซอร์เคิลหรือผู้ที่สนใจออกบูธที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ สำหรับเซอร์เคิลในเฟอร์สแควร์

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเซอร์เคิลที่มาร่วมงานกับเฟอร์สแควร์ได้ที่ เซอร์เคิลในเฟอร์สแควร์


กำหนดการ
09:30 : เริ่มการเข้าคิว
11:00 : เริ่มงาน
14:30 : ยุติการจำหน่ายสินค้าฝากขาย
15:00 : สิ้นสุดงานโปรดทราบ: เฟอร์สแควร์เป็นงานจำหน่ายสินค้าทำงาน เราไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพใดๆภายในงาน โดยคุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กฎและกติกา