เฟอร์สแควร์ 2020 จะจัดขึ้นที่ FL.6 Knowledge Exchange for Innovation Center (KX) รายละเอียดเกี่ยวกับตัวงานสามารถศึกษาได้ที่ เกี่ยวกับเฟอร์สแควร์ 2020 โดย ตึก KX อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า วงเวียนใหญ่ (S8) เพียง 200 เมตรเท่านั้น


การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS - ตึก KX อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า วงเวียนใหญ่ (S8) เพียง 200 เมตรเท่านั้น

Google Map (Link)