เฟอร์สแควร์ 2020

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2020
FL.6 Knowledge Exchange for Innovation Center (KX)

แอนโทรโพมอร์ฟิคออนลีมาร์เก็ตอีเวนท์


เกี่ยวกับเฟอร์สแควร์

การเดินทางไปเฟอร์สแควร์

เซอร์เคิลในเฟอร์สแควร์

ผังในงานเฟอร์สแควร์


สำหรับเซอร์เคิลและผู้ออกบูธ


อัพเดตล่าสุด (ดูทั้งหมด)