ติดต่อเรา

โปรดใช้อีเมลติดต่อเป็นหลัก และอย่าติดต่อกับสต๊าฟของเราโดยตรง การติดต่อทางอีเมลเป็นช่องหลักของเรา พวกเราที่เฟอร์สแควร์ดีใจและยินดีเป็นอย่างมากที่คุณต้องการสอบถามข้อมูลกับทางงาน, ข้อมูลที่เป็นทางการ หรือการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งข้อมูลหรือเนื้อหาบางอย่างอาจต้องใช้การตัดสินใจจากทางงาน คุณควรติดต่อกับงานโดยตรงทางอีเมล มิใช่สต๊าฟของงาน เพื่อไม่ให้สต๊าฟหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเราต้องเกิดความลำบากใจ โปรดหลีกเลี่ยงการติดต่อกับทีมงานของเราโดยตรง

คุณสามารถติดต่อและติดตามเราได้จากช่องทางต่อไปนี้