FurSquare 2020 was cancelled! / งานเฟอร์สแควร์ 2020 ถูกยกเลิก
FSQ2020 cancel due to COVID-19. See you again in FSQ2021!/
งาน FSQ2020 ถูกยกเลิกจากเหตุการณ์ COVID-19 แล้วพบกันอีกครั้งใน FSQ2021!

ファースクウェアのルール


กฎ กติกา มารยาทและข้อควรปฏิบัติ
ก่อนเข้าสู่บริเวณงาน
ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านต้องชำระค่าเข้างานตามประกาศ  พร้อมทั้งแสดงบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบอายุที่โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับสายรัดข้อมือเป็นบัตรผ่านเข้างาน 
สายรัดข้อมือจะแบ่งสีตามอายุของผู้เข้าร่วมงาน เพื่อความสะดวกในการซื้อสินค้า  
ผู้เข้าร่วมงานควรศึกษารายละเอียดของงานที่อยู่ในเว็ปไซต์ https://fsq.anthro.ltd เพื่อความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมงาน
เวลาเข้าออกงานกรุณาแสดงสายรัดข้อมือแก่สตาฟที่ประตูทางเข้างาน

การเข้าแถวก่อนเข้าสู่บริเวณงาน
เนื่องจากในวันจัดงาน อาจมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากมารอก่อนเวลาเริ่มงาน ทางผู้จัดงานจึงได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับเข้าแถวก่อนเข้างานเพื่ออำนวยความสะดวกไว้ 
ทางผู้จัดงานจึงต้องขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามกฏดังต่อไปนี้
ห้ามเข้ามาในบริเวณงานก่อนเวลาที่กำหนด และห้ามเข้ามานั่งรอ ค้างคืน ภายในบริเวณสถานที่จัดงานเป็นอันขาด
ทางผู้จัดงานจะเริ่มให้เข้าแถวตั้งแต่เวลาที่กำหนดเป็นต้นไป

ภายในบริเวณงาน
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้ร่วมงานและเซอร์เคิล ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามกฏดังต่อไปนี้
กรุณาอย่าวิ่ง เดินอ่านหนังสือ เดินเล่นเกมหรือโทรศัพท์มือถือในพื้นที่จัดงานเพราะอาจเป็นอันตรายและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
กรุณาอย่าส่งเสียงดังรบกวนผู้เข้าร่วมงานท่านอื่น
กรุณาอย่ายืน จับกลุ่มพูดคุยบริเวณทางเดินหรือนั่งที่พื้น เนื่องจากเป็นการกีดขวางทางเดินของผู้เข้าร่วมงานท่านอื่น
กรุณาระมัดระวัง ไม่ให้กระเป๋าหิ้ว กระเป๋าลาก ชน เบียดหรือทับผู้ร่วมงานท่านอื่นๆ
ขอความร่วมมือช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่ และไม่กระทำการใดๆที่สร้างความเสียหายให้แก่สถานที่

ความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน
เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาจมีมิจฉาชีพปะปนเข้ามาภายในบริเวณงาน ดังนั้นทางผู้จัดงานจึงขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฎิบัติตามกฎดังต่อไปนี้
กรุณาอย่าวางกระเป๋าสตางค์หรือทรัพย์สินมีค่าทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล หากสูญหายหรือถูกขโมยทางผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
หากพบของตกหล่นหรือถูกลืมทิ้งไว้กรุณานำไปมอบให้ทีมงานรักษาความปลอดภัยหรือบริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์
ภายหลังเลิกงานหากพบว่ามีของสูญหายหรือลืมไว้ที่งานกรุณาติดต่อกลับมายังผู้จัดงานภายในหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่วันจัดงาน
หากพบบุคคล หรือ วัตถุต้องสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายรักษาความปลอดภัยทันที

ข้อห้ามต่างๆภายในงาน
ห้าม ถ่ายรูปในบริเวณงานส่วนที่จัดจำหน่ายสินค้า
ห้าม ดื่มสุราและของมึนเมา สูบบุหรี่ หรือทำให้เกิดประกายไฟในพื้นที่จัดงานและบริเวณโดยรอบ
ห้าม นำอาหารและเครื่องดื่มที่มีกลิ่นรุนแรง หรืออาจทำความสกปรกเลอะเทอะให้แก่สถานที่ เข้ามารับประทานภายในบริเวณพื้นที่จัดงาน 
ห้าม นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณงานเด็ดขาด

ห้าม ผู้ที่ไม่ได้สมัครเป็นเซอร์เคิล นำสินค้ามาแจกจ่าย เร่ขาย หรือโฆษณา โดยไม่ได้รับอนุญาต  หากต้องการแจกใบปลิวหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อทางผู้จัดงาน
ห้าม นำเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เข้ามาในบริเวณงาน
ห้าม ผู้ใดแอบอ้างหรือทำตนเสมือนเป็นทีมงานของทางผู้จัดงาน  หากผู้ใดพบเห็นหรือสงสัยสามารถแจ้งแก่สตาฟทุกท่านในงานได้ทันที (ขอให้สังเกตุป้ายห้อยคอเป็นสำคัญ)  

หากทางผู้จัดงานพบการกระทำดังกล่าว จะทำการตักเตือนแต่หากยังฝ่าฝืนอีก ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการการเชิญออกจากบริเวณงานโดยไม่คืนค่าเข้างานทุกกรณี  
อนึ่งคำตัดสินใดๆของผู้จัดงานถือเป็นที่สุด

การซื้อสินค้า
ผู้ร่วมงานควรเตรียมกระเป๋า ถุงผ้า หรือกระเป๋าลากมาเองเพื่อใส่หนังสือและสินค้าเพราะเซอร์เคิลส่วนใหญ่อาจไม่ได้เตรียมถุงไว้ให้
ห้าม ต่อราคาสินค้าโดยเด็ดขาด
พยายามเตรียมเงินให้พอดีเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการซื้อสินค้า
หากเตรียมเงินใส่ซองมา กรุณานำออกจากซอง เพื่อเช็คความถูกต้องก่อนส่งมอบให้เซอร์เคิล
ห้าม จำหน่ายสินค้าที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมแก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

มารยาทต่อเซอร์เคิล
สินค้าในงาน เซอร์เคิลผู้จัดทำสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความตั้งใจและทุ่มเท ดังนั้นไม่ควรวิจารณ์ แสดงกิริยาหรือแสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อหน้าผู้ขายหรือผู้จัดทำ
หากต้องการหยิบสินค้าขึ้นมาดู กรุณาขออนุญาต และควรวางคืนที่เดิมอย่างสุภาพ
ไม่เปิดหนังสือด้วยมือข้างเดียวเนื่องจากจะทำให้หนังสือเสียหายได้
ไม่ยืนบังหน้าร้านหรือกีดขวางทางเข้าสู่เซอร์เคิลอื่น

การเข้าแถวซื้อสินค้า
กรุณาเข้าแถวเพื่อซื้อสินค้าให้เรียบร้อย
หากมีป้ายท้ายแถวกรุณาชูป้ายขึ้น เพื่อให้ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ โดยให้สังเกตุป้าย ”ท้ายแถว” ที่ทางเซอร์เคิลเตรียมไว้
ผู้ที่อยู่ท้ายแถวควรชูป้าย “ท้ายแถว” ให้เห็นได้ชัด และส่งป้ายต่อให้ผู้มาต่อคิวหลังตน
กรุณาเชื่อฟังสตาฟอย่างเคร่งครัด
ห้ามแซงคิวโดยเด็ดขาด
ห้ามยืนขวางหน้าเซอร์เคิลอื่นระหว่างรอคิว

การขอรีเควส
ขอความร่วมมืองดขอรีเควสในช่วงแรกของการเปิดงาน  เพื่อให้ทางเซอร์เคิลสามารถจำหน่ายสินค้าได้สะดวกขึ้น
การขอรีเควส ตามมารยาทควรซื้อของทางเซอร์เคิล แล้วจึงทำการขอรีเควส
ควรขอสิ่งที่ผู้วาดสามารถวาดได้ และเต็มใจจะวาดให้
ควรเขียนชื่อ ที่อยู่ หรือ เบอร์ติดต่อ เอาไว้
อย่าลืมมารับหนังสือ/สมุดคืนจากทางเซอร์เคิล

FurSuit /คอสเพลย์

ท่านสามารถแต่ง FurSuit / คอสเพลย์ ได้ แต่อย่างไรก็ตามทางผู้จัดงานมิได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิเช่นห้องเปลี่ยนชุดไว้ให้  ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอความร่วมมือ FurSuit / คอสเพลย์ อย่ายืนกีดขวางทางเดินในบริเวณขายสินค้า เพื่อป้องกันความแออัดภายใน


หมายเหตุ
กฏดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และวิจารณญาณของทางผู้จัดงานได้ ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกฎต่างๆได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คำตัดสินใดๆของคณะกรรมการจัดงานถือเป็นที่สุด
หากพบเจอบุคคลใดกระทำการผิดกฏที่กล่าวมา หรือกระทำการที่ดูไม่ปลอดภัยหรือสร้างความรู้สึกไม่ดีแก่ผู้ร่วมงาน ท่านสามารถแจ้งสตาฟที่ประจำตามจุดต่างๆได้ทันที